Vergoeding

Vergoeding voor bekkenfysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en het aanvullende pakket. Ik adviseer u om hier altijd vooraf naar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor therapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een nota. De fysiotherapeut kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van uw behandelingen door uw verzekeraar.

Indien u last hebt van SUI ( stress urine incontinentie ) kunt u indien verwezen aanspraak maken op de chronisch code. De vergoeding vindt plaats uit de basisverzekering, de eerste 9 behandelingen vallen wel onder het eigen risiko (eenmalig toe te passen per verzekeraar/ once a lifetime) Vraag altijd even na bij de zorgverzekeraar of de code reeds eerder is toegepast om niet verrast te worden.

Bekkenfysiotherapie Margot Roberts heeft op dit moment met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Uw behandeling wordt volgens het contractueel afgesproken tarief door uw verzekering rechtstreeks vergoed aan de praktijk.

Lijst gecontracteerde zorgverzekeraars met Bekkenfysiotherapie Margot Roberts.

VGZ Groep Achmea Groep Multizorg VRZ
Univé Zilveren Kruis ONVZ
SZVK OZF VvAA
ZEKUR Interpolis PNO Zorg
Zorgzaam Verzekerd FBTO Salland
VGZ AGIS HollandZorg
IZA Avéro Energiek
IZA Gemeenten Caresco (Achmea) De Amersfoortse
IZA Cura IAK Volmacht (Achmea) Ditzo
Bewuzt Turien & Co Assuradeuren (Achmea) IAK Volmacht (VRZ)
Plus Aevitae (Achmea) Aevitae (VRZ)
IAK Volmacht (VGZ) Caresco (VRZ)
Caresco (VGZ)  Zorg en zekerheid
Turien & Co Assuradeuren (VGZ)  

DWS Stad Holland

Aevitae (VGZ) Menzis NV
VPZ Assuradeuren (VGZ) Menzis
IZZ Anderzorg
UMC
Aevitae- De Goudse (VGZ)  De Friesland

Als u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie of als de praktijk bekkenfysiotherapie Margot Roberts geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar ontvangt u rechtstreeks van de praktijk een nota die u zelf moet betalen en hanteren wij de praktijktarieven.

Voor een volledig overzicht klikt u op tarieven en betalingsvoorwaarden.