Vergoeding

De bekkenfysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie en wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van het aanvullende pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden of door de helpdesk te bellen van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website;  www.defysiotherapeut.com.

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, mits behandeld door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut, wordt voor negen behandelingen vergoed uit de basisverzekering, door alle zorgverzekeraars. De zorg vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico

Bekkenfysiotherapie Margot Roberts heeft op dit moment met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Uw behandeling wordt volgens het contractueel afgesproken tarief door uw verzekering rechtstreeks vergoed aan de praktijk.

Lijst gecontracteerde zorgverzekeraars met Bekkenfysiotherapie Margot Roberts.

VGZ Groep Achmea Groep Multizorg VRZ
Univé Zilveren Kruis ONVZ
SZVK OZF VvAA
ZEKUR Interpolis PNO Zorg
Zorgzaam Verzekerd FBTO Salland
VGZ AGIS HollandZorg
IZA Avéro Energiek
IZA Gemeenten Caresco (Achmea) De Amersfoortse
IZA Cura IAK Volmacht (Achmea) Ditzo
Bewuzt Turien & Co Assuradeuren (Achmea) IAK Volmacht (VRZ)
Plus Aevitae (Achmea) Aevitae (VRZ)
IAK Volmacht (VGZ)   Caresco (VRZ)
Caresco (VGZ)  Zorg en zekerheid  
Turien & Co Assuradeuren (VGZ)  

DWS Stad Holland

 
Aevitae (VGZ) Menzis NV
VPZ Assuradeuren (VGZ) Menzis
IZZ Anderzorg
UMC  
Aevitae- De Goudse (VGZ)  De Friesland
 

 

Als u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie of als de praktijk bekkenfysiotherapie Margot Roberts geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar ontvangt u rechtstreeks van de praktijk een nota die u zelf moet betalen en hanteren wij de praktijktarieven.

Voor een volledig overzicht klikt u op tarieven en betalingsvoorwaarden.