Tarieven

 

    Code Prestatiebeschrijving Prijs
1000 Zitting fysiotherapie € 37,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,50
1600 Zitting bekkenfysiotherapie € 51,50
1864 Screening, Intake en onderzoek fysiotherapie € 52,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 54,00
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
1003 Toeslag buiten regulieren werktijden/weekendtoeslag € 18,50
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 49,50
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 91,50
1920 Telefonische zitting € 18,50
Niet nagekomen afspraak (24 uursregeling) 100%
Probes / aanvullende hulpmiddelen voor bekkenfysiotherapie Kostprijs
Niet nagekomen afspraak / 24 uursregeling
Als  u de afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Wanneer u  te laat afbelt of niet op de afspraak verschijnt, ontvangt u een rekening voor 100% van de gereserveerde tijd.Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2020 voor patiënten die niet aanvullend verzekerd of verzekerd zijn en waarmee wij met de betreffende zorgverzekeraar geen afspraken  hebben gemaakt over de tarieven.