Tarieven

    Code Prestatiebeschrijving Prijs
1000 Zitting fysiotherapie € 38,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,40
1600 Zitting bekkenfysiotherapie € 53,50
1864 Screening, Intake en onderzoek fysiotherapie € 53,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 54,50
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
1003 Toeslag buiten regulieren werktijden/weekendtoeslag € 18,00
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 49,50
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 92,50
1920 Telefonische zitting / Videobellen fysiotherapie / Bekkenfysiotherapie € 18,50 / 43,50
Niet nagekomen afspraak (24 uursregeling) 100%
Probes / aanvullende hulpmiddelen voor bekkenfysiotherapie Kostprijs
Niet nagekomen afspraak / 24 uursregeling
Als  u de afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen, geldt ook voor verkoudsheidsklachten in relatiet tot COVID-19. Wanneer u  te laat afbelt of niet op de afspraak verschijnt, ontvangt u een rekening voor 100% van de gereserveerde tijd.

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2021 voor patiënten die niet aanvullend verzekerd of verzekerd zijn en waarmee wij met de betreffende zorgverzekeraar geen afspraken  hebben gemaakt over de tarieven.