Tarieven

    Code Prestatiebeschrijving Prijs
1000 Zitting fysiotherapie € 41,55
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 74,95
1600 Zitting bekkenfysiotherapie € 58,65
1864 Screening, Intake en onderzoek fysiotherapie € 58,65
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 59,70
Toeslag voor uitbehandeling € 19,40
1003 Toeslag buiten regulieren werktijden/weekendtoeslag € 19,65
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 54,00
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 98,00
1920 Telefonische zitting / Videobellen fysiotherapie / Bekkenfysiotherapie € 46,50/ € 41
Niet nagekomen afspraak (24 uursregeling) 100%
Probes / aanvullende hulpmiddelen voor bekkenfysiotherapie Kostprijs via Pelvitec
Niet nagekomen afspraak / 24 uursregeling
Als  u de afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen, geldt ook voor verkoudsheidsklachten in relatiet tot covid. Wanneer u  te laat afbelt of niet op de afspraak verschijnt, ontvangt u een rekening voor 100% van de gereserveerde tijd.

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 voor patiënten die niet aanvullend verzekerd of verzekerd zijn en waarmee wij met de betreffende zorgverzekeraar geen afspraken  hebben gemaakt over de tarieven.