Onderzoek

Eerste afspraak

Naast de gegevens van de verwijzende arts (gynaecoloog, uroloog, MDL-arts, seksuoloog, huisarts, revalidatiearts) zal de bekkenfysiotherapeut vanuit de eigen specifieke deskundigheid ook een aantal aanvullende vragen hebben. De eerste afspraak bekkenfysiotherapie zal er een uitgebreid vraaggesprek plaatsvinden om uw klachten goed in kaart te kunnen brengen. Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboekje bij te houden om goed zicht te krijgen op de mate van plas of ontlastingsproblematiek.

Tijdens de tweede afspraak zal de bekkenfysiotherapeut zonodig het lichamelijk onderzoek uitvoeren. Dit is anders als u van een ‘gewone’ fysiotherapeut gewend bent. Een bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid ( bevoegd en bekwaam) om een inwendig onderzoek te mogen doen. Dat erop gericht is om het functioneren van de bekkenbodem inzichtelijk te maken.

Hoe gaat het onderzoek?
Afhankelijk van de klacht zal het onderzoek bij vrouwen vaginaal of anaal worden uitgevoerd. Bij urine- en / of verzakkingklachten meestal vaginaal, bij ontlastingsklachten anaal. Bij mannen is de bekkenbodem alleen via de anus te onderzoeken en zal dus anaal plaatsvinden. We noemen dit onderzoek: het inwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek.

Na het inwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek kan in overleg met u besloten worden tot een aanvullend onderzoek met de myofeedback.