Fysio Prestatie Monitor

Fysio Prestatie Monitor

Steeds meer zorgverleners willen weten en meten hoe hun klanten de kwaliteit van de zorg waarderen. Het doen van klant ervaringsonderzoek is een goede manier om erachter te komen hoe de zorg voor de klant kan worden verbeterd. Ook is het doen van klant ervaringsonderzoek vaak nodig voor het krijgen van een kwaliteitskeurmerk. Daarnaast willen zorgverzekeraars weten hoe tevreden cliënten zijn over de zorgverleners die hen behandelen.

Deze praktijk maakt voor het continu toetsen van deze kwaliteit gebruik van onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV).

FPM

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen deze praktijk verstuurt FPM, dagelijks vragenlijsten naar alle patiënten die binnen deze praktijk zijn behandeld en vrijwillig willen deelnemen aan dit onderzoek. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Met de Fysio Prestatie Monitor wordt  uw anonimiteit gewaarborgd. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen van de vragenlijst is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt. Het kost u ongeveer 6 minuten om de ( verkorte ) vragenlijst in te vullen.
Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl