Directe Toegang

U hebt géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Voor de bekkenfysiotherapie kan het soms wel verstandig zijn om toch te laten verwijzen door de huisarts of specialist om uit te sluiten dat uw klachten niet veroorzaakt worden door een andere medische oorzaak. De verloskundige mag u wettelijk gezien verwijzen, echter verzekeraars stellen toch als eis dat er een verwijzing van de arts moet zijn wilt u voor vergoeding in aanmerking komen.

Rechtstreeks

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aan de hand van de verkregen informatie wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een fysiotherapeutische intake/consult. Indien er (mogelijke) aanwijzingen zijn dat uw klachten niet binnen het vakgebied van de fysiotherapeut vallen dat wordt u geadviseerd alsnog naar uw huisarts te gaan.

Tijdens de fysiotherapeutische intake/consult wordt er specifieker ingegaan op uw hulpvraag en vindt er zonodig een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Tot slot wordt het plan van aanpak met u doorgesproken (behandelplan). Tijdens de daarop volgende consulten vindt de daadwerkelijke behandeling plaats.

Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Deze kosten worden uit uw aanvullende verzekering betaald.

Bron: KNGF