COVID 19

Update 01-09-2020.

Er is door de overheid en de beroepsverenigingen fysiotherapie besloten dat de fysiotherapie weer veilig en verantwoord hervat mag gaan worden voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg in de praktijk.

De intake / eerste behandeling zal weer plaatsvinden in de praktijk.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

 • Thuis te blijven als u of één van uw gezinsleden  een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Bent u op vakantie geweest naar een land met code oranje of code rood? Kom dan de eerste twee weken na uw vakantie niet naar de praktijk.. Bel voor een afspraak op een latere datum.
 • Zich bij de balie te melden
 • Zo veel mogelijk alleen te komen op de praktijk
 • Uw handen bij het betreden van de praktijk  te wassen
 • Niet  te vroeg, dus vlak voor de afspraaktijd, te komen en direct na uw afspraak te vertrekken
 • 1,5 meter afstand  te houden van elkaar
 • De aangegeven looplijnen te volgen
 • Een handdoek mee te nemen
 • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet

 Wij zorgen voor:

 • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer en spreiding van de wachtplaatsen in de praktijk
 • Wij maken gebruik van de nodige veiligheidsmaatregelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals, mondkapjes, handschoenen en behandeljassen.
 • Na ieder bezoek wordt de behandelbank en deurklinken gedesinfecteerd als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.

Aangeboden behandeling

Daarnaast blijven wij als fysiotherapeuten dichtbij onze patiënten  ‘staan ‘en begeleiden u ook middels videobellen. Het is gebleken dat in Corona-tijd een beeldafapraak een mooi instrument is om ook op afstand de afspraak/behandeling door te laten gaan, wanneer naar de praktijk komen niet mogelijk is.

Blijf gezond!

Meldt je aan via het contactformulier of stuur een email: info@debekkenfysiotherapie.nl