Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapie richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie, mits aanvullend verzekerd vergoed door de zorgverzekeraar. Bekkenfysiotherapeuten hebben na de vierjarige opleiding fysiotherapie een driejarige opleiding bekkenfysiotherapie gevolgd. Zij noemen zich geregistreerd bekkenfysiotherapeut en zijn in tegenstelling tot andere fysiotherapeuten bevoegd en geschoold om inwendige behandeltechnieken toe te mogen passen.

Met het inwendig vaginaal of anaal onderzoek worden o.a. de spierkracht en spierspanning van de bekkenbodemspieren beoordeeld. De geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft de mogelijkheid een inwendig onderzoek of behandeling aan te vullen met gebruik van apparatuur( myofeedback, functionele elektrostimulatie, ballontraining)

De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt doorgaans plaats op verwijzing van de huisarts of specialist ( uroloog, gynaecoloog, seksuoloog, MDL-arts, revalidatiearts of continentieverpleegkundige) of op advies van een verloskundige.