Bekkenfysiotherapie behandeling

Wanneer de bekkenfysiotherapeut alle onderzoeksgegevens heeft verzameld wordt met u besproken of er één of meerdere aangrijpingspunten zijn voor een behandeling bekkenfysiotherapie en wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt afgestemd op uw specifieke klachten.
Het behandelplan kan uit verschillende delen bestaan:

 • informatie en uitleg met betrekking tot het klachtenpatroon: op gebied van urologie, gynaecologie, gastro-enterologie en seksuologie
 • Uitleg over werking en functioneren van de bekkenbodem.
 • advies over:
   – juiste toilethoudingen en een goed toiletgedrag
   – hygiëne
   – voeding en vochtinname
   – belasting / belastbaarheid
   – eventuele ondersteunende hulpmiddelen bewustwordingsoefeningen van het bekken
   en de bekkenbodem om de functie van de bekkenbodem te herstellen.
 • Het leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem- en andere   spieren rond het bekken zodat deze in harmonie met elkaar kunnen samenwerken.
 • trainen van (coördinatie van) spieren van bekken, bekkenbodem, buik en lage rug.
 • mobiliseren / stabiliseren van bekken en lage rug.
 • nieuw geleerde vaardigheden leren inpassen in het dagelijks leven (bijvoorbeeld juiste bekkenbodemactiviteit bij; tillen, bukken dragen)

In sommige gevallen kan de bekkenfysiotherapie ondersteund worden door elektrotherapie. Bijvoorbeeld als er sprake is van weinig kracht in de bekkenbodemspieren of bij een moeilijk beheersbare plasdrang.